เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 12404
เดือนนี้25,868
ทั้งหมด240,019

folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)    ชื่อไฟล์: CL8fobRTue104806.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
description สถิติการให้บริการประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ชื่อเรื่อง: สถิติการให้บริการประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ชื่อไฟล์: K68o1BaMon115403.xlsx
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีรายได้ กองคลัง งานพัฒนารายได้ ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖3-เดือนมีนาคม ๒๕๖4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีรายได้ กองคลัง งานพัฒนารายได้ ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖3-เดือนมีนาคม ๒๕๖4)    ชื่อไฟล์: n3YjnbxThu33436.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
ชื่อเรื่อง: ข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: iamRkRUFri103452.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file รายงานผลให้บริการและการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
ชื่อเรื่อง: รายงานผลให้บริการและการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการ งานกองช่าง    ชื่อไฟล์: dANGGmUTue15539.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน