เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 229
สัปดาห์นี้3,444
เดือนนี้17,833
ปีนี้213,996
ทั้งหมด406,592

โครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันอังคารทีี่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกสูง นำโดยร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล นายกเทศมนตรี คระผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยนายพิมล อรรคคำ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเปิดโครงการรณรงค์และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้ายสวรรค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีแผนการดำเนินงานฯ คลอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น