เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้5,189
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)51,788
ทั้งหมด 261,047

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขออนุญาตถามเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างครับ

นำบัตรประชาชน และหมายเลขบัญชีธนาคารมาขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะ ติดต่อ งานสวัสดิการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง 042-219447

(โดย:นายจิตรกร เขียนเมื่อ:09 พฤศจิกายน 2566)

ขอสอบถามเรื่องเขียนคำร้องค่ะ ถ้าจะเขียนคำร้องเรื่องถนนชำรุด สามารถเขียนคำร้องส่งทางเพจได้มั้ยคะ หรือต้องเข้าไปเขียนที่เทศบาลโดยตรง

ติดต่องาน ร้องทุกข์ ร้องเรียน งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 เทศบาลตำบลโคกสูง 042-219447

(โดย:ฐณัฎฐา ประเสริฐสม เขียนเมื่อ:03 ตุลาคม 2566)

มีต้นไม้ใหญ่ล้มบริเวณ โคกป่าจิกหนา ของบ้านเชียงเดิม ไม่ทราบว่าจะติดต่อใครคะในการดำเนินการ เพราะไม่สามารถเข้าออกพื้นที่นาได้ค่ะ

ติดต่องาน ร้องทุกข์ ร้องเรียน งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 เทศบาลตำบลโคกสูง 042-219447

(โดย:ละมัย โคตรโสภา เขียนเมื่อ:26 พฤษภาคม 2566)

ขออนุญาตถามเรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคะ

นำบัตรประชาชน และหมายเลขบัญชีธนาคารมาขึ้นทะเบียนได้เลยค่ะ/ตอบโดยผู้ดูแลระบบ

(โดย:อรุณี จันทะโพธิ์ เขียนเมื่อ:22 มีนาคม 2565)

ขอสอบถามเรื่องงานประกวดควายงามจัดถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ

งานจัดตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ค่ะ /ตอบโดย ผู้ดูแลระบบ

(โดย:ชาวบ้านดงเรือง หมู่ที่ ๖ เขียนเมื่อ:21 มีนาคม 2565)

กรุณาสอบถามเรื่องพนักงาน ชื่อ นายบุญหนัก เกตุบุตร ทำงานที่ตำบลโคกสูง หรือป่าวครับ รบกวนขอเบอร์ติดต่อได้ไหมครับ

ทำงานที่เทศบาลตำบลโคกสูง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ค่ะ เบอร์โทร 0934362628 /ตอบโดย ผู้ดูแลระบบ

(โดย:Manop wongsomsri เขียนเมื่อ:14 กุมภาพันธ์ 2565)

6 รายการที่ดำเนินการแล้ว

ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน