เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 111
สัปดาห์นี้1,679
เดือนนี้15,328
ปีนี้183,936
ทั้งหมด349,478

cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ชั้นอนุบาล - ป.6 จำนวน 4 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 - นมกล่องปิดทเอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุดนตรีตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี (วงสตริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เครื่องดนตรีดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง - โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง จุดเริ่มต้น สี่แยกถนนโคกสูง - โสกหมู ซอย 1 จุดสิ้นสุด ลำห้วยวังแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+300 ม. - กม.0+425 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ สถานที่ก่อสร้าง ถนนคนเดิน หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบ้านนางอำภา แสนสิทธิ์ จุดสิ้นสุดที่ดินนายประจักษ์ โสนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้ (วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้างทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล๋็กถนนทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด สถานที่ก่อสร้าง ถนนทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด จุดเริ่มต้นบ้านนายทวี จันทร์ปัญญา จุดสิ้นสุด ถนนทรัพย์เจริญ 2 (บริเวรที่ดินนายพรม ขวัญเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยฮาด หมู่ที่ 13 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยฮาด บริเวณที่นานายอนันต์ พันธุ์ประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 และนมกล่องปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนร่วมใจพัฒนา4 จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายหาญ พรมโคตร จุดสิ้นสุด ถนนหนองนกทา - ดงหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา6 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา6 (ถนนด้านทิศใต้วัดโนนสะอาด) จุดเริ่มต้น ถนนหนองเม็ก-นาดี จุดสิ้นสุด สามแยกด้านทิศตะวันออกวัดโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา จุดเริ่มต้นบ้านนางทองใบ จันทะเสน จุดสิ้นสุดบ้านนายเข็มชาติ กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังเหล็กและระบบส่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ. 9-0001 บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ภาคเรียนที่ 2/2564 ปีปงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 3 หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้างถนนประชารักษา 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายอวยชัย เปาวะนา จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางอรุณ กู๊ดรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22 บ้านเม็กใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.9-0005 เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง สถานที่ก่อสร้างถนนโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้นบ้านนายสมัย ชัยอุบล จุดสิ้นสุด ที่นายธันวา ขยันพูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 120
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 นมกล่องปิดเทอม และส่วนที่จัดซื้อเพิ่มให้ครบ 100 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 15 (ถนนข้างธานีรีสอร์ท) สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างธานีรีสอร์ท หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก (บริเวณธานีรีสอร์ท ช่วง กม.0+200ม. - กม.0 + 300ม.) ตำบลหนองเม็ก เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ สถานที่ก่อสร้างถนนต้ายสวรรค์-ดงหว้าน หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ จุดเริ่มต้น ที่นายบัวจันทร์ ผิวนวล จุดสิ้นสุด ที่นายสีดา สาครเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง สถานที่ก่อสร้าง ถนนพิศาลชาญชัย หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนางสวรรค์ ไชยหาญ จุดสิ้นสุด บ้านนางเบญจวรรณ บุตรวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนโคกสูง-โสกหมู หมู่ที่ 2 บ้านโคกสูง ช่วงที่ 1 สถานที่ก่อสร้างด้านเทิศตะวันออกถนนโคกสูง-โสกหมูจุดเริ่มต้นจากร่องระบายน้ำเดิมจุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ช่วงที่ 2สถานที่ก่อสร้างด้านทิศตะวันตก ถนนโคกสูง-โสกหมู จุดเริ่มต้นบ้านนางสายันต์ วรยศ จุดสิ้นสุดบ้านนายภูเงิน ไชยหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกหนองห้วยหินขาว หมู่ที่ 3 บ้านเม็กใหญ่ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ จุดเริ่มต้นถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดถนนสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตะวันสีทองหมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นบ้านนายชาญ นันทะจันทร์ จุดสิ้นสุดบ้าน ร.ท.อรุณ โคตรวงศ์สาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่าขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง และขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่าขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 ประจำงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกถนนหนองเม็ก-บ้านเชียง-ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้างถนนสายแยกหนองเม็ก-บ้านเชียง-ทุ่งบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าป่าช้าหนองตาใกล้(วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้นจากถนนสายหนองตาใกล้-หนองหาน จุดสิ้นสุด วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดงหว้าน-ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน สถานที่ก่อสร้างถนนดงหว้าน-ต้ายสวรรค์ หมู่ที่ 10 บ้านดงหว้าน จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางยศ โซ่เงิน จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุรศักดิ์ มัณฑะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเม็กใหญ่ หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นแยกถนนลาดยางเม็กใหญ่ - หนองบัวแดง จุดสิ้นสุด สุดเขตเทศบาลตำบลโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาใกล้ จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางหนองหาน - หนองตาใกล้ จุดสิ้นสุด ดอนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดงเรือง หมู่ที่ 6 บ้านดงเรือง จุดเริ่มต้น บ้านนายวัฒนา ทองแสน จุดสิ้นสุด ถนนลาดยาง เม็กใหญ่ - หนองบัวแดง (ทิศตะวันออกวัดป่าเม็กใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายโคกสูง - หนองลาด (ถนนโคกสูง - คำส้มโฮง -หนองลาด) หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาใกล้ (จุดเริ่มต้นที่ดินนายสากล สุทธิวรรณา จุดสิ้นสุด แยกถนนลาดยางโคกสูง-เม็กใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 4 โรง ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564 และนมกล่องปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชารักษา 1 (หนองนกทา-หนองหิน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองนกทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทรัพย์เจริญ 2 หมู่ที่ 11 บ้านคำผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพลินใจ หมู่ที่ 5 บ้านต้ายสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองแสนสี - ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองแสนสี - ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเม็ก จุดเริ่มต้น หนองแสนสี จุดสิ้นสุด ทุ่งบ่อ (บริเวณที่นานางประยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองลาด - ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา หมู่ที่ 9 บ้านหนองลาด สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองลาด - ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา จุดเริ่มต้น ที่นานายสมร ศรีสังกา จุดสิ้นสุด ที่สาธารณะประโยชน์โคกจิกหนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองตาใกล้ - วัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายนิยม ตอนเหนือ จุดสิ้นสุด บริเวณทิศตะวันตกวัดป่าสามัคคีวิสุทธิคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยฝายบ้าน หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง บริเวณที่นา นายอร่าม ปานเชียงวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
1 - 50 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2
ผู้บริหารเทศบาล
1608138000 ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายพิมล อรรคคำ
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0951860843
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น