ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : No4kYDoThu93351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้