ชื่อเรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกโดยสาร (รับ-ส่งนักเรียน) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ ที่นั่งรวมที่นั่งพนักงานขับรถ เครื่องยนต

ชื่อไฟล์ : mDQKUzNMon30112.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้