ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (คันที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง