ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง