ชื่อเรื่อง : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายหนองเม็ก - บ้านเชียง หมู่ที่ 20 โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทาง 2,170 เมตร จำนวน 62 ต้น เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี