ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๑_๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง