เทศบาลตำบลโคกสูง info_outline ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.โคกสูง

สถิติ sitemap
วันนี้ 105
เดือนนี้5,189
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)51,788
ทั้งหมด 261,047

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓.๕ ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ตีนตะขาบ ขนาดไม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓.๕ ตัน น้ำหนักปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด ๖ ล้อ ขนาด ๒๐ ที่นั่ง กำลัง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.2032) หมู่ที่ 7 บ้านห poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาสมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแสนศรี – คำยาง (อด.2032) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.๒๐๓๒) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเม็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.๒๐๓๒) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเม็ก ผิวจร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาด 6 ล้อ ขนาด 20 ที่นั่ง กำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแสนศรี – คำยาง (อด.2032) หมู่ที่ 7 บ้านหนองเม็ก ผิวจราจรแ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
find_in_page ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแสนศรี-คำยาง (อด.๒๐๓๒) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเม็ก ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลีังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3
ผู้บริหารเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
ร้อยตรีจักรพงษ์ วิบูลย์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
โทร : 0610435263
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
สิบเอกสมพงษ์ สาระรัตน์
ปลัดเทศบาล
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
นายเอกชัย ทิมินกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
โทร : 0834180110
ผู้บริหาร(ฝ่ายการเมือง)-สภา
    group ฝ่ายบริหาร
    group ฝ่ายสภา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder คู่มือการบริหารความเสี่ยง
folder แผนการประเมินความเสี่ยง
folder แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลโคกสูง
folder แผนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
info ข้อมูลหน่วยงาน
folder งานตรวจสอบภายใน
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
folder บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
folder
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๑๒ เดือน
folder ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน
folder รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสูง-พ-ศ--๒๕๖๒
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๒-(รอบ๖เดือน)
folder รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(รอบ๖เดือน)
folder แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ควบคุมภายในองค์กร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน